Skip to content

O nama

Društvo zauzima vodeće mjesto u prodaji i distribuciji prepaid elektronskih dopuna za Mtel a.d. Banja Luka.

Društvo „FINANC“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) je osnovano 2002. godine sa sjedištem u Banjaluci. Od svog osnivanja Društvo je bilo u vlasništvu privatnih lica i prošlo je kroz promjene i dopune osnovne djelatnosti. U februaru 2020. godine, Mtel a.d. Banja Luka postoje 100% vlasnik Društva.
Osnovna djelatnost Društva je posredovanje u prodaji prepaid usluga – elektronskih dopuna, prepaid brojeva, kao i drugog prepaid programa, te posredovanje u zaključivanju korisničkih ugovora sa potencijalnim korisnicima iz portfolija usluga Mtel grupe. Osim toga, Društvo se bavi i pružanjem procesing usluga i ima višegodišnje iskustvo u obavljanju posredničke prodaje telekomunikacionih usluga.

Iskusni

Profesionalni

Pouzdani

Misija

Naš prioritet je da na tržištu budemo prepoznati kao pouzdan partner u posredovanju u prodaji telekomunikacionih usluga naših partnera.

Vizija

Kontinuirani razvoj i širenje kvalitetne i pouzdane distributivne mreže na teritoriji Bosne i Hercegovine, kako bi se zadovoljile potrebe partnera i njihovih korisnika usluga, te zadržavanje
liderske pozicije u prodaji i distribuciji prepaid elektronskih dopuna.

Strategija

Unapređenje postojećih te proširenje usluga i unapređenje saradnje sa poslovnim partnerima. Kroz saradnju sa telekom operatorima Mtel grupe, aktivnosti Društva značajno su usmjerene na posredovanje u prodaji usluga iz njihovog portfolija na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Uvažavajući njihove potrebe te rukovodeći se politikom kvaliteta, Društvo kroz intenzivan rad na terenu i kontinuiranu obuku i edukaciju agenata prodaje, teži da postavi i unaprijedi standarde u pružanju usluga, kako bi saradnja sa partnerima bila na obostrano zadovoljstvo.

Posjetite nas!

Adresa:

Dunavska 1c, Banja Luka 78000, Bosna i Hercegovina

Telefon:

 +387 (51) 321 260

Email:

financ@financ.ba